Collecte Handicap.nl

Onlangs collecteerde Ango onder de naam Handicap.nl voor hulp aan mensen met een beperking in Nederland. Collectant gemist? Wij zien uw bijdrage graag op bankrekening: IBAN NL 54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango. Of sms Handicap naar 4333 (2 euro per bericht). Hartelijk dank!

Meer informatie over de collecte

button

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

meisje in rolstoel laat de honden uitDe Ango is dé algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Helpt u ons helpen? Uw gift is welkom op bankrekening: IBAN NL 54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango. Of stuur een SMS met de tekst ANGO naar 4333 (2 euro per bericht). Hartelijk dank!