Kerstvakantie

Vanwege de kerstvakantie zijn de medewerkers van het Ango hoofdkantoor tot 5 januari niet bereikbaar. In dringende gevallen kunt u een mailbericht sturen naar Info@ango.nl.

Vanaf  5 januari 10.00 uur kunt u ons weer telefonisch bereiken en worden mails in behandeling genomen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed nieuw jaar!

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

collecterende mensen De Ango is dé algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Helpt u ons helpen? Uw gift is welkom op bankrekening: IBAN NL 54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango. Of stuurt een sms met de tekst ANGO naar 4333 (2 euro per bericht). Hartelijk dank!