Grote Clubactie

Steun het advieswerk van de Ango en koop hier loten van de Grote Clubactie!

Eén lot kost 3 euro en daarmee maakt u kans op prachtige prijzen, tegelijk steunt u de Ango.

De opbrengst is voor een bijscholingscursus van onze 160 juridisch en financieel adviseurs. Zo'n bijscholing is hard nodig omdat er in 2015 veel gaat veranderen in allerlei wetten en regelingen waar iedereen mee te maken krijgt. De adviseurs geven elk jaar duizenden mensen met een beperking advies en hulp en dat zullen er nu nog meer worden. Help ons om deze mensen te helpen!

Klik hier voor meer informatie over de actie en ons doel.

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

collecterende mensen De Ango is dé algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Helpt u ons helpen? Uw gift is welkom op bankrekening: IBAN NL 54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango. Of stuurt een sms met de tekst ANGO naar 4333 (2 euro per bericht). Hartelijk dank!