Onder de naam ANGO FONDS is de Ango namens een aantal samenwerkende fondsen uitvoerder voor de toekenning van financiële bijdragen ten behoeve van hulpmiddelen. In verband met mogelijke beleidswijzingen is het voor ons niet mogelijk in het eerste kwartaal van 2016 aanvragen in behandeling te nemen. U kunt naar verwachting vanaf 1 april 2016 weer aanvragen insturen. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie! Voor meer informatie kunt u maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar 033-4654343 toets 1 of mail naar fonds@ango.nl.

Alle Perscontacten lopen via onze woordvoerder, zie www.ango.nl/over-ango

 

button

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

meisje in rolstoel laat de honden uitDe Ango is dé algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Helpt u ons helpen? Uw gift is welkom op bankrekening: IBAN NL 54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango.